Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett ärende om utvidgad rättshjälp. Den sökande, som blivit funktionshindrad i en tågolycka, har tidigare av tingsrätten beviljats ytterligare 40 timmars rättshjälp utöver de 100 timmar som är normalt. Hans ombud anser dock att det behövs ytterligare 50 - 60 timmar för att avsluta målet.  

Enligt överklagande saknar mannen egna medel att driva tvisten vidare i Sverige. Advokaten skriver vidare: "Han är således helt beroende av att svenska staten finansierar hans egna rättegångskostnader. Det skulle kännas starkt stötande för den allmänna rättskänslan om han inte tillåts processa med fortsatt rättshjälp i hovrätten, särskilt som motparten är huvudkärande och NN själv endast överklagat anslutningsvis."

HD mål nr. Ö 203-12