Yttrandefrihetskommitténs ledamöter har nu tagit ställning mot en ny yttrandefrihetsgrundlag. Det rapporterar nättidningen Medievärlden.

De tolv representanterna för riksdagspartierna föredrar att istället förändra de nuvarande grundlagarna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. De går därmed emot kommitténs ordförande, justitierådet Göran Lambertz, som tagit ställning för att ersätta de båda grundlagarna med en ny samlad yttrandefrihetsgrundlag.