Sverige bröt mot FN:s tortyrkonvention när man beslutade om utvisning till Bangladesh av en politiskt aktiv, homosexuell man. Det fastslås av FN:s tortyrkommitté, som granskat fallet.

Den bengaliske mannen ansökte om asyl i Sverige år 2004. Som skäl angav han att han utsatts för tortyr och förföljelse i hemlandet. Eftersom han är homosexuell, politiskt aktiv i ett nybildat parti och dessutom tillhör den hinduiska minoritetsgruppen i landet, ansåg mannen att han löpte fortsatt risk att utsättas för tortyr och fängslande.

Varken Migrationsverket, migrationsdomstolen eller Migrationsöverdomstolen ansåg dock att mannen kunde göra det tillräckligt troligt att han verkligen löpte en sådan risk. Han fick därför avslag på sin ansökan och skulle avvisas från landet. Mannen anmälde då Sverige till FN:s tortyrkommitté, som ger honom rätt.

Tortyrkommittén anser att mannen kunnat visa att hans religion, sexuella läggning och politiska ståndpunkter, tillsammans med det faktum att han redan utsatts för tortyr verkligen gör att han är utsatt för en risk för tortyr i Bangladesh. Genom att utvisa honom skulle Sverige därmed bryta mot artikel 3 i tortyrkonventionen.

Efter tortyrkommitténs beslut beviljade den bengaliske mannen omedelbart permanent uppehållstillstånd i Sverige.