Bör den som dömts till fängelse sitta av hela sitt straff? Det diskuterade idag, den 27 november, Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i SVT:s Gomorgon Sverige, med den moderate riksdagsmannen Anti Avsan. 

Se inslaget.