Idag presenteras rapporten "The WJP Rule of Law Index® 2012".

Rule of Law Index granskar och jämför länder på åtta olika områden som påverkar rättsstatens sätt att fungera. Det handlar om begränsningar i regeringsmakten, korruption, säkerhet, grundläggande rättigheter, öppenhet, hur regler implementeras och följs upp, rättstillgänglighet och rättssäkerhet i brottmål. 

Rapporten bygger på intervjuer med 97 000 människor ur allmänheten, och mer än 2 500 experter i 97 länder.

Presentationen startar klockan 16.00 svensk tid. 

Följ presentationen via webbteve!