Sapijat Magomedova, advokat i delrepubliken Dagestan i Ryssland, har tilldelats 2012 års Per Anger-pris. Sapijat Magomedova får Per Anger-priset ”för sitt modiga och riskfyllda arbete som advokat och som orädd försvarare av mänskliga rättigheter i en våldsam och hotfull miljö”.

Sapijat Magomedova är född 1979. Hon verkar för mänskliga rättigheter i Dagestan genom att representera enskilda individer som har utsatts för övergrepp och brott mot de mänskliga rättigheterna. Hon har specialiserat sig på fall av tortyr, sexuella övergrepp, bortföranden och justitiemord och har själv i sitt arbete utsatts för misshandel av polisen. Sapijat Magomedova och hennes familj har varit med om systematiska förföljelser och påtryckningar.

Dagestan har passerat Tjetjenien som den mest våldsamma regionen i norra Kaukasus och situationen är akut för försvarare av mänskliga rättigheter och för oberoende, icke-statliga organisationer. Europadomstolen har fällt Ryssland i mer än 200 fall för brott som är kopplade till norra Kaukasus. Men hittills inte någon av gärningsmännen ställts inför rätta i rysk domstol.

År 2010 fick Sapijat Magomedova ligga flera veckor på sjukhus efter att poliser hade misshandlat henne tills hon förlorade medvetandet. Trots det har hon fortsatt att arbeta för mänskliga rättigheter i norra Kaukasus.

Per Anger-priset är ett internationellt pris som Sveriges regering instiftade 2004 för att främja humanistiska och demokratifrämjande insatser. Forum för levande historia har regeringens uppdrag att dela ut priset varje år. Priset för 2012 delades ut till Sapijat Magomedova vid mänskligarättighetsdagarna i Göteborg den 12 november.