Vid Stockholms tingsrätt pågår ett kvalitetsarbete som undersöker bemötande.

Som nästa steg i kvalitetsprojektet med brukarinriktning kommer tingsrätten att genomföra intervjuer med tilltalade, målsäganden och vittnen i brottmål samt med parter och vittnen i familjemål. Avsikten är att undersöka tingsrättens information, service och bemötande.

Tingsrätten kommer att genomföra dessa intervjuer under två veckor med start den 26 november och fram till den 9 december 2012. Med några undantag har det skickats med information om intervjuundersökningen till dem som kallats till förhandling under dessa två veckor. Tingsrätten vill på detta sätt informera om de kommande intervjuerna för det fall det uppstår frågor angående detta ifrån klienter eller andra.

Intervjuerna kommer att ta omkring 10-15 minuter och de ska i första hand göras direkt i anslutning till att personen lämnar rättssalen. Självklart är deltagandet helt frivilligt. De som intervjuar kommer att bära en skylt där det står "Intervjuare".