Datainspektionen har granskat polismyndigheterna i Jämtland och Västmanland med fokus på hur personuppgifter hanteras i polisens kriminalunderrättelseverksamhet. Undersökningen visar på en rad brister hos de båda polismyndigheterna. Bland bristerna finns: registrering av personer som inte har koppling till allvarlig brottslig verksamhet, bristande gallring av uppgifter som enligt lag ska tas bort och att uppgifter om personer som inte är misstänkta för brott inte märks upp i registren på ett tydligt sätt.

Datainspektionen förelägger de två polismyndigheterna att åtgärda bristerna senast den 15 februari nästa år.

Läs besluten på Datainspektionens webbplats.