Gulf-centret för mänskliga rättigheter (GCHR) uttrycker oro för människorättsförsvararen Muhammad Raid al-Tawil. Muhammad Raid al-Tawil greps för en vecka sedan och hålls nu i förvar i statssäkerhetsfängelset al-Khatib i Damaskus. al-Tawil är ledamot av styrelsen för Röda halvmånen i Damaskus och har arbetat ideellt för organisationen i 18 år.

Enligt uppgifter som GCHR har fått, utsätts al-Tawil för tortyr och omänsklig behandling i fängelset. Det är inte känt att han har anklagats för något brott.

Syriska säkerhetsstyrkor grep och förde bort al-Tawil från Röda halvmånens högkvarter i Damaskus den 8 november, utan att ange skäl för gripandet.

GCHR fruktar för Muhammad Raid al-Tawils säkerhet  och fördömer gripandet och fängslandet, som GCHR tror hänför sig enbart till hans fredliga arbete för humanitär rätt och mänskliga rättigheter. Enligt GCHR är det godtyckliga gripandet av en volontär för en internationell humanitär organisation ett tydligt bevis för de brott mot mänskliga rättigheter som syriska myndigheter begår.

GCHR uppmanar den ryska regeringen och andra regeringar som har inflytande i Syrien, liksom FN, EU och människorättsorganisationer att

  1. begära att Muhammad Raid al-Tawil omedelbart friges
  2. omedelbart se till att Muhammad Raid al-Tawil får tillgång till medicinsk behandling
  3. vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera Muhammad Raid al-Tawils fysiska och psykiska integritet och säkerhet
  4. öka trycket på Syriens regering att upphöra med de dagliga brotten mot mänskliga rättigheter och de tilltagande angreppen på människorättsförsvarare
  5. garantera att människorättsförsvarare i Syrien under alla omständigheter kan genomföra sina legitima aktiviteter utan rädsla för repressalier, fria från inskränkningar inklusive trakasserier från rättsväsendet.