Kammarrättspresident Thomas Rolén får regeringens uppdrag att utreda hur den planerade sammanslagningen av polismyndigheterna ska genomföras. Det meddelade justitieminister Beatrice Ask vid en presskonferens idag.

Thomas Rolén är kammarrättspresident i Stockholm. Tidigare var han generaldirektör för Domstolsverket. Han har också haft flera olika uppdrag inom Justitiedepartementet, och hållit i en rad statliga utredningar.

Sammanslagningen av dagens 21 länspolismyndigheter och Rikspolisstyrelsen till en myndighet ska enligt regeringens planer genomföras den 1 januari 2015, och innebär den största omorganisationen inom svensk polis sedan 1965. En förutsättning är dock att riksdagen röstar igenom förslaget, som lagts fram i budgetpropositionen.

Thomas Rolén har ännu inte fått några direktiv för utredningen, men planerar att nu börja förbereda utredningsarbetet. Han uppgav vid presskonferensen att han avser att begära tjänstledigt från uppdraget som kammarrättspresident  under utredningstiden.