16 okt 2012

Det svenska rättsväsendet – en introduktion

Ny broschyr från Justitiedepartementet.

Justitiedepartementet har givit ut en broschyr som beskriver det svenska rättsväsendet. Den kan vara användbar som hjälp för den som behöver förklara för andra hur rättsväsendet fungerar.

I broschyren finns också korta fakta om rättshjälp, advokater, offentliga försvarare, målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn.

Broschyren Det svenska rättsväsendet – en kort introduktion finns på svenska och engelska.