Justitiedepartementet har givit ut en broschyr som beskriver det svenska rättsväsendet. Den kan vara användbar som hjälp för den som behöver förklara för andra hur rättsväsendet fungerar.

I broschyren finns också korta fakta om rättshjälp, advokater, offentliga försvarare, målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn.

Broschyren Det svenska rättsväsendet – en kort introduktion finns på svenska och engelska.