Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Europeiska advokater positiva till gemensam köplag

CCBE välkomnar kommissionens förslag och vill utvidga tillämpningen.

Rådet för Europas advokatorganisationer, CCBE, ger sitt stöd till EU-kommissionens förslag om en gemensam europeisk köplag. Syftet med förslaget är att främja handel och öka konsumenternas valfrihet. Kommissionens förslag ska omfatta gränsöverskridande köpeavtal med små och medelstora företag. 

Enligt CCBE är lagförslaget helt i linje med viktiga rättsprinciper. Förslaget bör därför inte begränsas till gränsöverskridande handel och mindre företag, utan gälla fullt ut över hela EU, anser CCBE.

Läs mer om kommissionens förslag.

CCBE:s ställningstagande.