Advokatsamfundet och försäkringsmäklaren Willis har tillsammans tagit fram en mycket förmånlig kontorsförsäkring för advokatbyråer. Kontorsförsäkringen inkluderar egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, allmänt ansvar, rättsskydd, förmögenhetsbrottsförsäkring, tjänstereseförsäkring, krisförsäkring, kundolycksfallsförsäkring och överfallsförsäkring. Nu ingår dessutom avbeställningsskydd i tjänstereseförsäkringen.

Läs mer om kontorsförsäkringen (inloggning krävs)