Regeringen gav i juni 2011 Rikspolisstyrelsen och Tullverket i uppdrag att minska införseln av illegala skjutvapen till Sverige. Igår redovisade Tullverkets generaldirektör Therese Mattsson och rikskriminalchefen Klas Friberg resultatet av uppdraget.

Polisen och Tullverket har inlett ett fördjupat gemensamt arbete för att motverka illegal införsel av skjutvapen. Flera gemensamma operativa insatser har genomförts och illegala vapen har hittats.

Av redovisningen framgår bland annat att många av de illegala vapen som kommer in i landet kommer från Västra Balkan men det är svårt att bedöma omfattningen av den illegala införseln. Enligt Polisens uppfattning är kriminella i dag mer beredda att använda skjutvapen än tidigare vid till exempel hot eller rån. För att få ner antalet skottlossningar och användningen av illegala skjutvapen är det nödvändigt att minska införseln av illegala vapen till Sverige.