Flera framträdande domare i Sri Lanka har under den senaste tiden utsatts för hot och attacker. Nu uppmanar International Bar Associations Human Rights Institute, IBAHRI, i ett brev till landets president regeringen att skydda domarna och att värna rättsstaten. 

Redan år 2009 konstaterade IBAHRI i en rapport att domstolarnas oberoende och förtroendet för rättsstaten var utsatt för hårt tryck i Sri Lanka.