Spelbolaget Unibet ska ersätta Svenska spel och ATG för deras ombudskostnader i målet om spelmonopolet, trots att dessa inte var parter i målet. Det fastslog Högsta domstolen i förra veckan.

Frågan om ombudskostnader vid en begäran om edition kom upp när Unibet stämde svenska staten för skada genom det så kallade främjandeförbundet i lotterilagen. I samband med detta begärde Unibet edition, alltså att Svenska spel och ATG skulle föreläggas att lämna ut vissa handlingar. De båda bolagen motsatte sig dock editionen, och fick rätt i tingsrätten. Svenska spel och ATG yrkade då på att Unibet skulle betala ombudskostnaderna för den omfattande skriftväxlingen i ärendet.

Både tingsrätten och hovrätten gick på Svenska spels och ATG:s linje. Unibet överklagade till Högsta domstolen, som nu avgjort ärendet och avslagit överklagandet. Enligt HD är reglerna om ersättning för rättegångskostnader inte direkt tillämpliga på Svenska spels och ATG:s krav, eftersom de inte var parter i målet. HD hänvisat istället till ett tidigare beslut, i mål Ö 1590-11. Där var förhållandet det omvända: en tredje man som motsatt sig edition och förlorat förpliktigades att betala en av parternas ombudskostnader. På samma sätt bör den som framgångsrikt motsätter sig edition få ersättning för sina kostnader, anser HD.

Läs beslutet.