Advokatsamfundet har fått information om att ett antal advokater har blivit utsatta för bedrägeriförsök, genom att okända personer utnyttjat advokatens identitet för att få beviljat så kallade snabblån. I vissa fall har snabblåneföretagen inte upptäckt det felaktiga utnyttjandet av identiteten och genomfört utbetalningar.

Genom snabblåneföretag kan vanligtvis en ansökan om lån ske via sms eller företagets hemsida. Företagen erbjuder mycket snabb behandling och utbetalning av låneansökningarna.

Advokatsamfundet har varit i kontakt med de snabblåneföretag som fått ansökningar där advokaters identitet har utnyttjats. Advokatsamfundet har påtalat det allvarliga i situationen och behovet av ordentliga kontrollåtgärder och möjliga försiktighetsåtgärder.

Alla bedrägeriförsök bör omedelbart polisanmälas.