Vi söker två jurister som har goda juridiska kunskaper för anställning som handläggare vid Advokatsamfundets kansli. Du bör vara öppen och serviceinriktad. Notariemeritering eller annan motsvarande erfarenhet är en merit.

Anställningen innefattar i huvudsak att handlägga disciplin- och inträdesärenden, författa förslag till beslut i disciplinärenden samt i viss utsträckning att vara sekreterare i Advokatsamfundets disciplinnämnd m.m. Därutöver tillkommer omfattande kontakter med advokater och allmänhet. Arbetet ger en god inblick i advokatens vardag och de regelverk som styr advokatverksamhet.

Närmare upplysningar lämnas av chefsjuristen Maria Billing, telefon 08-459 03 00.

Intresseanmälan, jämte betyg, löneanspråk och uppgift om tillträdesdag, skickas med fördel per e-post till Christina.Mattsson@advokatsamfundet.se.

Intresseanmälan bör inkomma till Advokatsamfundet så snart som möjligt, dock senast den 10 oktober 2012.

Ytterligare information om Advokatsamfundet finns på www.advokatsamfundet.se.

Alla Sveriges drygt 5 200 advokater är ledamöter av Sveriges advokatsamfund. På advokatbyråer arbetar också drygt 1 800 biträdande jurister. Advokatsamfundets viktigaste uppgift är att upprätthålla en rättrådig och yrkesskicklig advokatkår. Ledamot av Advokatsamfundet kan bara den bli som uppfyller de höga krav som ställs i rättegångsbalken och Advokatsamfundets stadgar. Advokatsamfundet utövar tillsyn över advokater och svarar för utvecklingen av god advokatsed. Chef för Advokatsamfundets kansli är samfundets generalsekreterare. För närvarande har kansliet cirka 30 anställda.