Rättsväsendet får ytterligare 1,5 miljarder kronor under 2013. I de ökade anslagen ryms också en förstärkning till de rättsliga biträdena med drygt 200 miljoner kronor.

Redan i regeringsförklaringen utlovade statsminister Fredrik Reinfeldt en stor satsning på rättsväsendet. Totalt uppgår budgeten för rättsväsendet nu till 39 miljarder kronor.

Nu när budgetpropositionen presenterats framgår också hur anslagsökningen kommer att fördelas.

Störst anslagsökning får Polisen, vars anslag höjs med 360 miljoner kronor. Sammanlagt går därmed mer än hälften av rättsväsendets anslag, 20,5 miljarder kronor, till polisen. Tillskottet av pengar ska förutom nya satsningar på att stoppa ungas brottslighet och öka effektiviteten också täcka den planerade omorganisationen till en enda polismyndighet. Även Säkerhetspolisen får en förstärkning med 42 miljoner kronor.

Anslaget till domstolarna ökar med 228 miljoner kronor till totalt drygt 5,2 miljarder kronor, medan kriminalvården tillförs 180 miljoner kronor till sammanlagt närmare 7,8 miljarder kronor. Även Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och Rättsmedicinalverket får ökade anslag.

Budgeten för rättsliga biträden landar efter budgetförstärkningen på totalt 2,266 miljarder kronor. Beloppet är högre än vad Domstolsverket i sitt budgetunderlag till regeringen efterlyst.

Läs mer om budgeten på Justitiedepartementets webbplats.