Det tyska advokatsamfundets sektion för insolvens- och rekonstruktionsrätt inbjuder till den andra europeiska Europeiska insolvens- och rekonstruktionskongressen i Bryssel.

Mer information om kongressen kommer senare, men boka redan nu in datumen.

Läs mer!