Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

JO utreder häktesregler för advokatkontakter

Reagerar efter kritik från Advokatsamfundet.

Justitieombudsmannen, JO, inleder en granskning av Kriminalvårdens rutiner för hur häktade kan kontakta sina advokater. Granskningen kommer sedan Advokatsamfundet i en artikel i Svenska Dagbladet pekat på att landets häkten ibland begränsar möjligheten för intagna att tala med och ringa till sina advokater utanför kontorstid. JO har nu begärt in ett yttrande i frågan från Kriminalvården.

Advokatsamfundet har vid flera tillfällen pekat på brister i häktenas regler och rutiner som hindrar intagna från att kontakta sina advokater.