Justitieombudsmannen, JO, inleder en granskning av Kriminalvårdens rutiner för hur häktade kan kontakta sina advokater. Granskningen kommer sedan Advokatsamfundet i en artikel i Svenska Dagbladet pekat på att landets häkten ibland begränsar möjligheten för intagna att tala med och ringa till sina advokater utanför kontorstid. JO har nu begärt in ett yttrande i frågan från Kriminalvården.

Advokatsamfundet har vid flera tillfällen pekat på brister i häktenas regler och rutiner som hindrar intagna från att kontakta sina advokater.