Under första halvåret 2012 personuppklarade polis och åklagare 125 000 brott, vilket är en minskning med 1 procent jämfört med första halvåret 2011. Personuppklaringsprocenten uppgick till 18 procent, vilket är ungefär samma nivå som samma period förra året. Det visar den preliminära statistiken över uppklarade brott, som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerat.

Sammantaget personuppklarades något färre anmälda brott första halvåret 2012, jämfört med motsvarande period föregående år. Sett till enskilda brottstyper har dock antalet personuppklarade brott minskat för en del brottstyper och ökat för andra. De brott där personuppklaringen minskade mest var bedrägeribrott och misshandelsbrott. Däremot stod brott mot alkohollagen för den största ökningen i antalet personuppklarade brott jämfört med första halvåret 2011.

Minskningen i antal personuppklarade brott förändrade dock inte personuppklaringsprocenten som låg kvar på 18 procent, vilket är ungefär samma nivå som motsvarande period förra året.

Läs mer på Brå:s webbplats.