Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Ny generaldirektör för Brottsoffermyndigheten

Chefsåklagare Annika Öster tar över efter Margareta Bergström.

Regeringen har utsett Annika Öster till ny generaldirektör för Brottsoffermyndigheten. Annika Öster är sedan 1996 chefsåklagare i Umeå.

Tidigare har Annika Öster varit distriktsåklagare och statsåklagare i Umeå. Annika Öster har också bred erfarenhet av samverkansarbete.

Annika Öster tillträder tjänsten den 1 november 2012.