Regeringen har utsett Annika Öster till ny generaldirektör för Brottsoffermyndigheten. Annika Öster är sedan 1996 chefsåklagare i Umeå.

Tidigare har Annika Öster varit distriktsåklagare och statsåklagare i Umeå. Annika Öster har också bred erfarenhet av samverkansarbete.

Annika Öster tillträder tjänsten den 1 november 2012.