Regeringen prioriterar rättsväsendet och satsar ytterligare 1,5 miljarder kronor. Det utlovade statsminister Fredrik Reinfeldt i sin regeringsförklaring vid riksmötets öppnande den 18 september. Hur medlen ska fördelas framgick inte.

I regeringsförklaringen tryckte statsministern på behovet av trygghet i samhället. För att öka tryggheten har regeringen satsat på fler poliser, skärpta straff och ett stärkt brottsofferperspektiv, förklarade han. Men "mer behöver göras. Otryggheten är fortfarande för stor och för få brott klaras upp" fortsatte Reinfeldt.

Läs hela regeringsförklaringen.