För femte året i rad ger Datainspektionen ut skriften Integritetsåret. Skriften, som redovisar 80 lagar, lagförslag och händelser som påverkade integriteten under det gångna året, gör inte anspråk på att vara en heltäckande beskrivning, utan vill ta upp ett antal av de viktigaste lagförslag som kom under året, beskriva några av Datainspektionens mest uppmärksammade beslut och ge exempel på några av de händelser som kommit att påverka den personliga integriteten.

Datainspektionen konstaterar i sitt pressmeddelande att integritet har varit i fokus under hela 2012, från januari då EU-kommissionen presenterade ett förslag till ny dataskyddslagstiftning som kan medföra stora förändringar för skyddet av den personliga integriteten, till december då någon öppnade ett konto på bilddelningstjänsten Instagram och började publicera kränkande bilder och text på unga kvinnor. Något som senare ledde till upplopp på en gymnasieskola i Göteborg.

-En av tankarna med skriften är att väcka frågor som: Hur mycket mindre blir den fredade zon vi alla har rätt till när nya tekniker används för att övervaka oss på allt fler sätt?, säger Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund.

Skriften går ut till riksdagsledamöter, departement, nyhetsredaktioner, journalister och andra påverkare.

Integritetsåret 2012