Halmstads tingsrätt och Varbergs tingsrätt bjuder in till möte om domskrivning i brottmål

Alla domstolar i Sverige genomför under 2012–2014 ett bemötandearbete för att öka förtroendet för domstolarna och bidra till att verksamheten bedrivs rättssäkert och effektivt. Halmstads tingsrätt och Varbergs tingsrätt har – tillsammans med Alingsås och Borås tingsrätter – antagit en gemensam handlingsplan för detta arbete. Tingsrätterna har vid olika tillfällen under 2012 bjudit in åklagare och advokater för att få deras syn på hur domstolarna bemöter parter och vittnen. De har också genomfört intervjuundersökningar under november 2012.

Nu vill tingsrätterna undersöka  hur åklagare och advokater uppfattar brottmålsdomarna i fråga om läsbarhet och juridisk argumentation.

Halmstads tingsrätt och Varbergs tingsrätt bjuder därför in åklagare och advokater m.fl. professionella aktörer till ett gemensamt möte angående domskrivning.

Tid:     Fredagen den 1 mars 2013 kl 13.00

Plats:   Varbergs tingsrätt

Mötet kommer att ledas av kvalitetsutvecklaren Marie B. Hagsgård (som har domarbakgrund) och representanter från tingsrätterna kommer att närvara. Anteckningarna från mötet kommer att utgöra en del av bakgrundsmaterialet vid det fortsatta arbetet på de fyra samverkande tingsrätterna med att höja kvaliteten i domskrivningen.

Tingsrätterna kommer att bjuda på eftermiddagskaffe i samband med mötet. Anmälan därför senast den 26 februari 2013 till rådmannen Gerd Möllers (gerd.mollers@dom.se eller på telefon 0340-62 84 36 alt 0737-55 66 90).

Det finns också bakgrundsmaterial inför diskussionerna – domar, begriplighetsanalys och frågeställningar. Kontakta lämpligen Varbergs tingsrätt för att få del av materialet inför mötet. Telefon 0340-62 84 00. E-post varbergs.tingsratt@dom.se