Regeringen föreslår att straffbestämmelserna i brottsbalken om urkundsförfalskning, andra förfalskningsbrott samt vissa så kallade sanningsbrott, osann försäkran och osant intygande, ska ändras. Det är bland annat urkundsbegreppet som regeringen vill utvidga så att fler handlingar som upprättas, översänds eller lagras i elektronisk form ska kunna omfattas av reglerna om förfalskningsbrott. Även straffbestämmelserna för sanningsbrott ska kunna användas på uppgifter som lämnas elektroniskt.

-Straffrätten måste stå i samklang med teknikutvecklingen. De här straffbestämmelserna kom till för att möta papperssamhällets behov, säger justitieminister Beatrice Ask i ett pressmeddelande.

Regeringen överlämnade igår den 27 februari en proposition till riksdagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli i år.

Propositionen