På grund av utbildning kommer Göta hovrätt att stänga kl. 13.00 fredagen den 22 februari. Post, e-postlådor och fax är också obevakade efter kl. 13.00.

Växeln är bemannad fram till kl. 16.30.  Telefonnummer till växeln 036-15 69 00.

För akuta ärenden* i öppna mål hänvisas till kansliernas jourtelefoner:

Avdelning 1:  070-289 90 22

Avdelning 2:  070-674 65 24

Avdelning 3:  070-355 65 41

* Med akuta ärenden avses endast förtursmål eller information om sådant som kan röra de förhandlingar som är schemalagda nästföljande måndag, den 25 februari, samt akuta säkerhetsfrågor.

För akuta säkerhetsfrågor, ring 070-754 27 94 alternativt 070-341 88 22.

För övriga ärenden är hovrätten åter på plats måndag den 25 februari kl. 8.00.