Brottsförebyggande rådets, Brå, nya studie, Brott bland ungdomar i årskurs 9, visar att de som går sista året på högstadiet begår färre brott än vad niondeklassarna gjorde i mitten av 1990-talet. Främst minskar stöld och snatteri i affär samt skadegörelse. Även ungdomarnas attityd till brott har förändrats och har blivit mindre tillåtande. 1997 tyckte 27 procent av ungdomarna att det var ”helt okej” eller ”ganska okej” att kompisar snattade, medan det 2011 bara var 17 procent som tyckte så.

De som inte begår brott uppger i undersökningen att de har bättre kontakt med sina föräldrar och att föräldrarna i större utsträckning har koll på vad deras barn gör.

Läs studien