Kristina Svahn Starrsjö som är departementsråd och chef för grundlagsenheten på justitiedepartementet utsågs i i går den 21 februari till generaldirektör och ny chef för Datainspektionen. Svahn Starrsjö har stor kunskap om integritetsfrågor och lång erfarenhet av konstitutionell rätt och EU-rätt och har tidigare arbetat i Svea hovrätt och på utrikesdepartementet.

Kristina Svahn Starrsjö tillträder tjänsten den 1 juni i år.