Människorättsadvokaten Lê Công Định frigavs av vietnamesiska myndigheter den 6 februari lagom till det vietnamesiska nyåret den 10 februari.

Lê Công Định greps i juni 2009 och dömdes till fem års fängelse för omstörtande av staten. Han satt fängslad i sammanlagt tre år och myndigheterna anger som skäl till att han släpptes att hans mammas hälsa sviktade samt att Lê Công Định uppfört sig väl i fängelset.

Domen som avkunnades i Ho Chi Minh-staden i januari 2010 löd på fem års fängelse, följt av ytterligare tre år i husarrest. När Dinh greps anklagades han för att ha skrivit en ny konstitution för landet som skulle ersätta den gällande. I samband med att han greps uteslöts han ur Ho Chi Minh-stadens advokatsamfund för sin påstått brottsliga verksamhet. Samtidigt drog justitiedepartementet in den licens som krävs för att få verka som advokat.

Behandlingen av Lê Công Định väckte starka reaktioner världen över. Organisationer som Amnesty International och Human Rights Watch har följt ärendet, och såväl EU som USA:s regering protesterade mot fängslandet av Lê Công Định. Världens advokater kritiserade genom International Bar Association’s Human Rights Institute, IBAHRI, den vietnamesiska statens agerande och krävde att staten skulle garantera sina medborgare yttrandefrihet. Även Rådet för de europeiska advokatsamfunden i EU, CCBE, reagerade. International Bar Association, IBA, sände också observatörer till Vietnam för att bevaka rättegången. Dessa släpptes dock aldrig in i rättssalen.

Lê Công Định besökte Sverige och Advokatsamfundet i början av 2009, och intervjuades då i tidskriften Advokaten.

Läs intervjun med Lê Công Định