I dag den 18 april utnämnde regeringen Anders Eka, lagman i Stockholms tingsrätt, till justitieråd i Högsta domstolen.

Anders Eka blev lagman i Stockholms tingsrätt 2010. Innan dess var han hovrättslagman i Svea hovrätt. Under åren 2004–2009 var han kanslichef och huvudsekreterare i Grundlagsutredningen. Han var chefsrådman i Stockholms tingsrätt 2003–2004 och byråchef hos Justitiekanslern 2000–2003. Han har också varit hovrättsråd och kanslichef i Svea hovrätt och rättssakkunnig i Justitiedepartementet. Han förordnades som hovrättsassessor 1995.

Anders Eka har medverkat i flera statliga utredningar. Han har skrivit festskrifts- och tidskriftsartiklar och är medförfattare till en kommentar till regeringsformen. Han har också haft flera uppdrag inom Domstolsverkets internationella verksamhet.

Anders Eka tillträder befattningen som justitieråd den 1 september.