Stockholms tingsrätt begick rättegångsfel när man avvisade ett vittnesmål som försvararna åberopat, och underlät att fatta beslut om ett annat, i det så kallade kokainmålet som pågått under hösten och vintern. Det fastslår Svea hovrätt. Hovrätten anser dock inte att rättegången behöver tas om, utan felen kan avhjälpas i hovrätten dit domarna överklagats.

I målet dömdes flera personer bland annat för grova narkotikabrott. Försvararna var dock hela tiden kritiska mot åklagarna för hur de hanterat bevisningen i målet. I tidskriften Advokaten beskrev advokat Johan Eriksson situationen som extremt svår för en försvarare. Efter domen i mars vände sig försvararna till Svea hovrätt och begärde att rättegången skulle tas om på grund av rättegångsfel. 

Svea hovrätt konstaterar i sitt beslut att Stockholms tingsrätt begått två rättegångsfel.

För det första avvisade tingsrätten vittnesförhör med en svensk polis som agerat mellanhand mellan svenska och amerikanska myndigheter. Visserligen får domstolen avvisa åberopad bevisning om den uppenbart skulle bli utan verkan. Men i en rättegång är det som regel mycket svårt att avgöra vad som kan komma att bli av värde.

För det andra underlät tingsrätten helt att fatta beslut om ett annat vittne som försvaret åberopat, och som åklagaren ville avvisa.