En lägre lagföring av bedrägerier kan till viss del förklaras med att brotten är svårare att utreda än exempelvis rattfylleri eller narkotikabrott där bevisningen ofta är säkrad redan när brottet upptäcks. Men faktum kvarstår att lagföringen av bedrägerier och bidragsbrott är lägre och att genomströmningstiderna är längre i jämförelse med andra brott.

Därför har Åklagarmyndigheten nu tagit fram en nationell strategi med syftet att höja lagföringen med snabbare handläggning och ökad kvalitet i utredningarna.

Redan i mars sjösatte Åklagarmyndigheten, Försäkringskassan och Polisen en gemensam handlingsplan för bekämpning av bidragsbrott. Denna samverkan är en viktig del av den nya strategin.

Strategin