Advokat Martina Rifve hat utnämnts av regeringen till att vara hovrättsråd i Göta hovrätt.