Tidigare i april rapporterade flera medier, där ibland Aftonbladet, att statens rättsläkare inte längre skulle jobba jour på kvällar och helger. Detta berodde på att Rättsmedicinalverket hade ett sparkrav på sig på 50 miljoner kronor.

Rättsläkarna var kritiska och befarade att brottsutredningarna kunde försvåras.

Några dagar senare skrev tre advokater en debattartikel i Aftonbladet där man påtalade att rättsläkarna har en av rättssystemets viktigaste funktioner och att rättsmedicinsk bevisning intar en särställning i brottmål. Advokaterna fördömde besparingsåtgärden och menade att den hotade rättssäkerheten. Istället ville man att justitieministern skulle skjuta till de pengar som behövdes för att Rättsmedicinalverket skulle kunna hålla öppet dygnet runt.

Nu har verket backat och säger till Aftonbladet att man istället får titta på andra åtgärder för att spara pengar.