Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Satsning mot våldsbejakande nätextremism

Regeringen vill skapa motkraft mot våldsamma extremistgruppers närvaro på internet.

Demokratiminister Birgitta Ohlsson står bakom en satsning på förebyggande arbete riktat mot våldsbejakande extremistgrupper på nätet. Statens medieråd har fått i uppdrag att ta fram ett digitalt utbildningsmaterial som ska stärka unga att stå emot antidemokratiska budskap på internet. Rådet ska sedan föreslå lämpliga åtgärder för att sprida utbildningsmaterialet till skola, fritidsverksamheter och olika organisationer i samhället.

Arbetet ska påbörjas omgående och resultatet ska redovisas i juni 2014. Kostnaden för uppdraget är 2,2 miljoner kronor och har anknytning till Statens medieråds pågående arbete med att analysera och beskriva hur våldsbejakande extremistgrupper använder internet och sociala medier för att nå unga.

Direktivet