Nyintagna ledamöter

Fredrika Allard
Stockholmsavdelningen
Advokatfirma DLA Nordic KB
Box 7315
103 90 Stockholm

Erik Annerstedt
Västra avdelningen
Setterwalls Advokatbyrå AB
Box 11235
404 25 Göteborg

Tina Asp
Södra avdelningen
Adacta Advokatbyrå AB
Kalendegatan 7
211 35 Malmö

Anna Berntsson
Stockholmsavdelningen
White & Case Advokataktiebolag
Box 5573
114 85 Stockholm

Erik B:son Blomberg
Stockholmsavdelningen
Bird & Bird Advokat KB
Box 7714
103 95 Stockholm

Adrienne Bonde
Stockholmsavdelningen
Advokat Nils Uggla AB
Box 3098
103 61 Stockholm

Kerstin Brinnen
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 Stockholm

Karl-Oscar Dalin
Stockholmsavdelningen
G Grönberg Advokatbyrå AB
Box 7418
103 91 Stockholm

Katarina Edgren
Södra avdelningen
ALWå Advokatbyrå AB
Stortorget 9
252 20 Helsingborg

Johan Edward
Stockholmsavdelningen
MAQS Law Firm Advokatbyrå AB
Box 7009
103 86 Stockholm

Jessica Eijvergård
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Lindahl KB
Box 1065
101 39 Stockholm

Erika Falk
Mellersta avdelningen
Appelli Advokater AB
Box 1305
791 13 Falun

Emma Gillberg
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman NOVA AB
Box 55996
102 16 Stockholm

Robin Grönvall
Stockholmsavdelningen
Lagerling & Hansson Advokatbyrå HB
Box 8004
104 20 Stockholm

Gustaf Günther
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 Stockholm

Niklas Forsmark Helmer
Stockholmsavdelningen
White & Case Advokataktiebolag
Box 5573
114 85 Stockholm

Dan Hoflund
Stockholmsavdelningen
Hoflund Juridik AB
Hagagatan 3
113 48 Stockholm

Ninni Holfve
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Suzanne Johanson AB
Torstenssonsgatan 13
114 56 Stockholm

Jessica Holm
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 Stockholm

Wendela Hårdemark
Stockholmsavdelningen
Sandart & Partners Advokatbyrå KB
Box 7131
103 87 Stockholm

Anders Ingvarson
Södra avdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 4291
203 14 Malmö

Ingrid Jaldin
Västra avdelningen
Hellex Juristfirma AB
Box 5243
402 24 Göteborg

Martin Johansson
Södra avdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 4291
203 14 Malmö

Karolin Karlsson
Stockholmsavdelningen
Baker & McKenzie Advokatbyrå KB
Box 180
101 23 Stockholm

Janne Krekola
Östra avdelningen
Krekola Juristbyrå
Fristadstorget 4
632 20 Eskilstuna

Karin ter Vehn Lexell
Västra avdelningen
Hellex Juristfirma AB
Box 5243
402 24 Göteborg

Sophia Linderstam
Stockholmsavdelningen
Foyen Advokatfirma AB
Box 7229
103 89 Stockholm

Pontus Luthman
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Törngren Magnell KB
Västra Trädgårdsgatan 8
111 53 Stockholm

Ceclilia Lönn
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 Stockholm

Fredrik Magnusson
Stockholmsavdelningen
Advokatbyrån Bratt & Feinsilber AB
Box 24164
104 51 Stockholm

Josefin Mallmin
Stockholmsavdelningen
A1 Advokater Kommanditbolag
Riddargatan 13 A
114 51 Stockholm

Carolina Nilsson
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Tengvall AB
Narvavägen 18
115 22 Stockholm

Olof Norberg
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Norberg AB
Wallingatan 38, 1 tr
111 24 Stockholm

Gustav Nygren
Södra avdelningen
Advokatbyrån Sigeman & Co AB
Anna Lindhs plats 4
211 19 Malmö

Anita Odénius
Mellersta avdelningen
Zedendahl Advokatbyrå i Borlänge AB
Sveagränd 1
784 33 Borlänge

Johan Pieplow
Södra avdelningen
Bergman & Eek Advokat AB
Kyrkogatan 13
222 22 Lund

Rama Sarrafian
Stockholmsavdelningen
Juristfirman Rama Sarrafian AB
Engelbrektsgatan 9–11
114 32 Stockholm

Soroush Shahram
Södra avdelningen
Adacta Advokatbyrå AB
Kalendegatan 7
211 35 Malmö

Doris Singh
Södra avdelningen
Advokatbyrån Jörgen Hemby AB
Gustav Adolfs torg 47
211 39 Malmö

Amanda Skalin
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 Stockholm

Amanda Starfelt
Stockholmsavdelningen
von Lode advokat ab
Box 47229
100 74 Stockholm

Anna Stenson
Stockholmsavdelningen
Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB
Box 7615
103 94 Stockholm

Åsa Stomberg
Västra avdelningen
Advokatbyrån Eriksson & Bengtsson AB
Box 172
541 24 Skövde

Sofie Strempel
Västra avdelningen
Hans Strempel Advokatbyrå AB
Korsgatan 3
411 16 Göteborg

Siri Strömberg
Stockholmsavdelningen
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Box 1711
111 87 Stockholm

Malin Sund
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Vinge KB
Box 1703
111 87 Stockholm

Malin Tiberg
Stockholmsavdelningen
Ramberg Advokater AB
Box 7531
103 93 Stockholm

Carolina Tukk
Stockholmsavdelningen
LEX Advokatbyrå HB
Box 5305
102 47 Stockholm

Lova Unge
Stockholmsavdelningen
White & Case Advokataktiebolag
Box 5573
114 85 Stockholm

Daniel Waerme
Stockholmsavdelningen
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Box 5747
114 87 Stockholm

Ulrica Åkesson
Stockholmsavdelningen
Advokatfirman Vinge KB
Box 1703
111 87 Stockholm

Registrerade EU-advokater

David Loveday (barrister, England och Wales)
Advokatfirman Öberg & Associés AB
Box 2098
103 13 Stockholm

Katja Ober (Rechtsanwältin, Tyskland)
Advokatfirman Engström & Co AB
Kansligatan 1 A
211 22 Malmö

Sofie Viktorsson (solicitor, England och Wales)
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Box 5747
114 87 Stockholm

Utträdda ledamöter

Björn Ankarling, Stockholm, per den 1 augusti 2013
Pontus Danielson, Göteborg, per den 12 augusti 2013
Vaiva Burgytė Eriksson, Stockholm, per den 13 augusti 2013
Anna Engquist, Stockholm, per den 30 juni 2013
Klara Grundberg, Stockholm, per den 17 juni 2013
Nickolaj Johansson, Moskva, per den 1 augusti 2013
Tomas Kjellgren, Stockholm, per den 11 augusti 2013
Jakob Lamm, Stockholm, per den 10 juni 2013
Anders Lindow, Stockholm, per den 30 juni 2013
Pontus Meilink, Stockholm, per den 2 juni 2013
Petter Ohlsson, Göteborg, per den 30 augusti 2013
Charl Priem, Stockholm, per den 30 augusti 2013
Mika Punkki, Stockholm, per den 30 juni 2013
Beatrice E. Rämsell, Alingsås, per den 18 augusti 2013
Carl-Gunnar Sand, Jönköping, per den 30 juni 2013
Nämi Sandart, Lidingö, per den 21 augusti 2013
Magnus Stéen, Helsingborg, per den 31 juli 2013
Karin Ståhlbröst, Stockholm, per den 10 juni 2013
Philip Watson, Stockholm, per den 23 augusti 2013
Magnus von Essen, Saltsjöbaden, per den 19 juni 2013
Per Öst, Malmö, per den 10 juni 2013

Avlidna ledamöter

Leif Björnberg, Ystad, den 15 april 2013
Måns Dahlqvist, Stockholm, den 9 augusti 2013