Den bangladeshiske advokaten Adilur Rahman Khan, sekreterare för människorättsorganisationen Odhikar, fängslades den 10 augusti. Han har sedan dess hållits i förvar, anklagad för att ha publicerat falsk information och stört ordningen. 

Enligt International Bar Associations Human Rights Institute (IBAHRI) är anklagelserna mot Adilur Rahman Khan kopplade till en rapport publicerad av Odhikar. Organisationen har där utrett omständigheterna kring en demonstration där 61 personer dödades av polisen. Representanter för Odhikar uppger att polisen försökt få fram namn och adress till de 61 dödsoffren, vilket Odhikar vägrade att lämna ut. Strax därefter greps Khan. 

IBAHRI uppmanar nu Banglades att leva upp till sina förpliktelser enligt konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, och släppa Adilur Rahman Khan.