FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare, presenterar i dag den 20 augusti sitt alternativ till regeringens nya 3:12-regler för beskattning av fåmansföretagare.

Regeringens förslag har kritiserats ovanligt kraftigt av Lagrådet och av många remissinstanser, däribland Advokatsamfundet. Regeringsförslaget innebär ett höjt krav på löneuttag och ett krav på att en delägare ska ha en ägarandel på minst fyra procent för att kunna ta ut inkomst som kapital istället för lön. I sitt alternativförslag föreslår FAR att delägare som äger mindre än fyra procent ska få ta ut lågbeskattad utdelning upp till två gånger delägarens lön. Det innebär att tröskeleffekterna av förslaget mildras.

FAR:s ordförande och generalsekreterare beskriver FAR:s förslag och skriver om tre skadliga tröskeleffekter av regeringsförslaget i en debattartikel på Di Debatt.

FAR:s alternativförslag till nya 3:12-regler

FAR:s debattartikel på Di Debatt