Ryssland bröt mot Europakonventionen på flera punkter i rättsprocessen mot de båda affärsmännen Michail Chodorkovskij och Platon Lebedev. Det fastslog Europadomstolen i slutet av juli.

Chodorkovskij och Lebedev, huvudägare och direktörer i en industrigrupp som bland annat kontrollerade oljebolaget Yukos, greps 2003. 2005 dömdes de båda för skattebrott och bedrägeri till nio års fängelse, ett straff som senare kortades till åtta år. De båda placerades i fängelser i provinser mycket långt från Moskva. Människorättsorganisationen Amnesty International betraktar Chodorkovskij och Lebedev som samvetsfångar, och anser att de främst fängslats på grund av sin politiska verksamhet.

Enligt Europadomstolen stred åtalet mot de båda affärsmännen inte i sig mot Europakonventionen. Domstolen kritiserar dock Ryssland på en rad punkter för hur själva rättsprocessen genomfördes.

Bland annat bröt Ryssland mot förbudet mot inhuman och förnedrande behandling (tortyrförbudet, artikel 3) genom att placera de tilltalade i en metallbur under själva rättegången.

De båda affärsmännens rätt till en rättvis rättegång (artikel 6.1 och 6.3) kränktes, genom att de inte fick möjlighet att kommunicera konfidentiellt med sina advokater. Dessutom har de ryska myndigheterna trakasserat Chodorkovskijs advokat för att förhindra att han vände sig till Europadomstolen, vilket strider mot artikel 34.

Europadomstolen finner också att Ryssland brutit mot rätten till skydd för privat- och familjeliv (artikel 8) genom att placera dem i fängelser så långt från deras hem att de inte kan hålla kontakten med sina anhöriga.

Slutligen har också Chodorkovskijs och Lebedevs rätt till skydd av egendom kränkts (artikel 1 i tilläggsprotokoll 1) genom att de på ett godtyckligt sätt ålagts att betala ett mycket stort skadestånd på över 500 miljoner euro.

I december 2010 dömdes Chodorkovskij och Lebedev även för förskingring och penningtvätt. Fängelsestraffet förlängdes i och med denna dom till 2017. Europadomstolens dom behandlar dock enbart den första rättsprocessen 2004–2005.

Europadomstolens dom är inte slutgiltig, utan kan komma att behandlas av så kallad stor kammare.

Läs domen.