En man var åtalad för försvårande av skattekontroll. Åklagaren yrkade också att de tre bolag där mannen var ställföreträdare skulle betala företagsbot med 2,5 miljoner kronor. Men efter en dags förhandling lade åklagaren ned åtalet. Tingsrätten meddelade friande dom och ogillade yrkandena om företagsbot.

Den åtalade mannen hade anlitat en advokat som privat försvarare. Han begärde ersättning av staten för sina försvararkostnader med 385 000 kronor inklusive moms, vilket motsvarade 110 timmar med en timersättning på 2 800 kronor exklusive moms.

Tingsrätten beviljade ersättning för bara 80 timmars arbete. Tingsrätten ansåg att advokaten hade överarbetat målet och lagt ned för mycket tid på det, eftersom han hade kommit in i det i ett sent skede och eftersom åtalet hade lagts ned efter bara en dags huvudförhandling.

Tingsrätten fastställde också timersättningen till 1 205 kronor exklusive moms, enligt den då gällande timkostnadsnormen för rättsbiträden.

Hovrätten fann liksom tingsrätten att försvararen skulle ha timersättning enligt timkostnadsnormen, och att han bara skulle ha ersättning för 80 timmars arbete. Men ett hovrättsråd var skiljaktigt och ville att försvararen skulle få ersättning i enlighet med den frikände mannens överklagande, bland annat på grund av att advokaten hade många års erfarenhet av att vara försvarare i ekobrottmål.

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd och ska nu pröva frågan om ersättningen.