Framsida Advokaten nr 6/2013 270 px

Om vikten av Snowden

Sommaren har, utöver strålande väder, innehållit dramatiska rapporter om den numera världsberömde Edward Snowdens öden och äventyr. Den 30-årige datateknikern avslöjade USA:s och även Storbritanniens omfattande massavlyssning av egna och andras medborgare. Anne Ramberg skriver i sin ledare om den bild som nu tonar fram.

Nya 3:12-regler: Svidande kritik från Lagrådet

Lagrådet sågar regeringens förslag om nya 3:12-regler.

Nämndemannautredningen: Flera radikala förslag

Nämndemannautredningen föreslår en rad nyheter. Bland annat att hälften av nämndemännen ska väljas från en fri kvot och att de tas bort helt i kammarrätt och hovrätt.

Dubbelbestraffningsförbudet:
RÅ och HD tar krafttag med resningsansökningar

Resningsansökningar i hundratal kan komma in till domstolarna. Det är en konsekvens av sommarens HD-avgöranden om ”dubbelbestraffning” i skattebrottsmål.

Nye ordföranden Bengt Ivarsson:
Rättssäkerheten är Advokatsamfundets viktigaste uppgift

Bengt Ivarsson är ny ordförande i Sveriges advokatsamfund. Här berättar han hur han ser på advokaternas roll i samhället och vad som är ordförandens främsta uppgift.