Stockholmspolisen gjorde fel när man vägrade att lämna ut en hel förundersökning till en advokatbyrå, med hänvisning till sekretess. Det fastslår Kammarrätten i Stockholm, som prövat polisens beslut.

Advokatbyrån begärde att få ta del av handlingarna kring en nedlagd förundersökning, men fick bara själva beslutet samt byråns egen korrespondens med polisen. Polisen ansåg nämligen att ”omständigheterna i sin helhet” var sådana att man inte kunde utesluta att utlämnandet kunde orsaka skada eller men för någon enskild.

Enligt kammarrätten får inte polisen hantera ett begärt material på detta sätt. Visserligen finns det uppgifter i handlingarna som kan omfattas av sekretess. Men andra uppgifter kan lämnas ut. Polisen måste därför göra en noggrann prövning av varje enskild uppgift. Kammarrätten återförvisar därför ärendet till Stockholmspolisen för ny handläggning.