Penningtvätten i Sverige är sannolikt omfattande och omsätter mångmiljardbelopp. Det visar en nationell rapport över riskerna för penningtvätt som Finansinspektionen idag överlämnat till regeringen. 

Rapporten tydliggör att det finns ett behov av mer fakta om penningtvättens exakta omfattning, liksom om inom vilka sektorer den är mest förekommande och hur den påverkar samhällets olika delar. Rapporten belyser också delar av den svenska lagstiftningen kring penningtvätt som kan behöva ses över.

Rapporten är den första samlade bedömningen av läget vad gäller penningtvätt i Sverige, och ska ligga till grund för regeringens strategi för att bekämpa penningtvätt i Sverige.

Advokatsamfundet har, som enda organisation, tillsammans med 16 myndigheter deltagit i arbetet med rapporten. Ställföreträdande chefsjuristen Johan Sangborn, ansvarig för samfundets internationella arbete och penningtvättsarbete, har företrätt Advokatsamfundet i arbetsgruppen.

Penningtvätt. En nationell riskbedömning