Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokaterna i kokainmålet får högre ersättning

Tingsrätten prutade på de åtta advokaternas ersättningar i det så kallade kokainmålet, saken överklagades och nu ger hovrätten dem rätt till betydligt mer pengar.

De offentliga försvararna yrkade att hovrätten ger dem rätt till ersättning i enlighet med vad de begärde vid tingsrätten. De gjorde gällande att respektive ersättningsanspråk är skäligt med hänsyn till uppdragets art och omfattning. Hovrätten gick inte på tingsrättens linje, utan gav advokaterna i de flesta fall rätt till den ersättning som de hade begärt.

Kostnadsanspråken har sin grund i ett synnerligen omfattande brottmål, skriver hovrätten. Åtta personer åtalades i tingsrätten för bl.a. grov narkotikabrottslighet och ekonomisk brottslighet under elva åtalspunkter. Två av de tilltalade hade två offentliga försvarare. Förundersökningen inleddes i slutet av 2008 och ansökan om stämning gavs in i mars 2012. Huvudförhandlingen i tingsrätten tog ca åtta månader. Förundersökningen omfattade drygt 16 000 sidor, jämte det s.k. sidomaterialet som enligt försvararna är nästan lika omfattande och som även det krävt närmare genomgång.

 

Läs hovrättens beslut