Omslag Advokaten 1/2013

Den svåra konsten att skriva begripliga domar

Även en icke juridiskt skolad ska kunna förstå vad en dom innebär och hur domstolen kommit fram till sitt beslut.
Domstolsverket driver sedan flera år ett arbete för att förändra domskrivningen och domstolarnas bemötande. Senast 2014 ska alla Sveriges domstolar ha en policy för domskrivningen. Men det går trögt, enligt Domstolsverkets projektledare Fredrik Bohlin.


Skatteverkets linje är ett sabotage mot riksdagens beslut
Rättssäkerheten på skatteområdet är bedrövlig. Det handlar om allt från krånglig lagstiftning, bristande förutsebarhet, Skatteverkets dubbla roller, skatteprocessens utformning, skattedomstolarnas sammansättning till att Skatteverket inte tillämpar gällande lagstiftning. Exemplen är många, skriver Anne Ramberg.
Läs mer »

Pristagare hyllades för sin kamp för romers rättigheter
Förre Europarådskommissionären för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, och European Roma Rights Centre fick 2012 års Stockholm Human Rights Award, vid en ceremoni som satte fokus på romernas situation i Europa.
Läs mer »

Oengagerade föräldrar gynnas av ny skadeståndslag
Från september 2010 kan vårdnadshavare för ett barn som begått ett brott bli skadestånds­skyldiga. Tanken med den nya lagen var att minska ungdomsbrottsligheten, men lagändringen når inte sitt syfte och leder i många fall till ökad rättsosäkerhet. Dessutom gynnar den oengagerade föräldrar. Det anser advokat Peter Zeijersborger.
Läs mer »

JO kritiserar: Brist på försvarare äventyrar rättssäkerheten
Rättssäkerheten kunde satts ur spel och brottsutredningen försvårats när en kammaråklagare brast i sin ämbetsmannautövning. Det menar en av riksdagens ombudsmän, Hans-Gunnar Axberger, i ett beslut från JO.
Läs mer »

Till Advokaten nr 1