Just nu finns möjlighet att ansöka om medel från Advokatsamfundets understödsfond samt Emil Heijnes fond. 

Läs mer om understödsfonden!

Läs mer om Emil Heijnes fond!