Uppsala universitet vill bygga upp en nationell immaterialrättslig forskningsplattform och satsar därför på en ny akademi. Akademin ska ha ett nära samarbete med det praktiska rättslivet.

– Det är av vikt att forskningsresultaten kommer till praktisk nytta. Avsikten är att knyta advokater, domare och patentombud med flera till akademin. Det för att skapa en dialog mellan forskningen och det praktiska rättslivet, säger Sanna Wolk som är docent på juridiska institutionen vid Uppsala universitet och initiativtagare till akademin.

Initiativet stöds av flera advokatbyråer, patentbyråer, företag och immaterialrättsliga organisationer samt myndigheter.  Ekonomiska medel kommer från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Läs mer