Idag, den 24 januari, lämnade lagmannen K-G Ekeberg sitt betänkande En modernare rättegång II – en uppföljning (SOU 2012:93) till justitieminister Beatrice Ask. En modernare rättegång trädde i kraft den 1 november 2008 och särskilda utredaren K-G Ekeberg har haft uppdraget att utvärdera reformen.

– Utfallet är mycket tillfredsställande, säger K-G Ekeberg som anser att förutom några små ”barnsjukdomar” så har reformen fallit mycket väl ut.

Reformen har bland annat inneburit att det i tingsrätten ska göras en videoupptagning av vittnesmål så att hovrätten sedan inte behöver kalla förhörspersoner på nytt, utan istället kan använda sig av inspelningen. En annan viktig förändring med reformen har varit att prövningstillstånden i hovrätten skulle gälla för alla domar och beslut i tvistemål och domstolsärenden. Båda dessa saker har, enligt K-G Ekeberg, gjort att större fokus läggs på dömandet i underrätterna vilket gör att processen i hovrätten går snabbare.

Advokat Tomas Nilsson har avgett ett särskilt yttrande beträffande frågan om hänvisning till ljud- och bildupptagningar i hovrätten. Han menar att ökningen av upptagningar har varit blygsam, men att detta kommer att förändras genom utredningens betänkande. Något han inte kan ställa sig bakom, bland annat med tanke på att den som sitter häktad inte har någon möjlighet att ta del av upptagningen eftersom bildfilen inte får lämna domstolen. Tomas Nilsson invänder också mot att det skulle räcka, för de parter och ombud som varit närvarande i tingsrätten när bevis togs upp, att ta del av ljudupptagningen och inte bildupptagningen.

Experter i utredningen har, förutom Tomas Nilsson, varit Cecilia Gilljam, hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge, Lena Moore, justitieråd, Annette Olsson, vice chefsåklagare vid åklagarkammaren i Göteborg, Anne Rapp, kansliråd på justitiedepartementet, samt Bertil Sundin, rådman i Stockholms tingsrätt.

Utredningen SOU 2012:93 huvudbok

Utredningen SOU 2012:93 bilagor